Obec Jivno

u Českých Budějovic

Archiv úřední desky


Název dokumentu
dokument
vyvěšeno
sejmuto
Oznámení o prodeji pozemků v k.ú. Jivno
08.10.2009
2.11.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jivno
05.05.2009
2.11.2009
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009
21.04.2009
2.11.2009
Výzva - dlužné částky, odvoz odpadu
03.03.2009
2.11.2009
Rozpočet obce na rok 2009
23.02.2009
2.11.2009
Změny územního plánu, č. 4 v k. ú. Jivno
24.02.2009
2.11.2009
Koordinační výkres - plocha 1, 3, 4
24.02.2009
2.11.2009
Koordinační výkres - plocha 10
24.02.2009
2.11.2009
Koordinační výkres - plocha 11, 12
24.02.2009
2.11.2009
Koordinační výkres - plocha 13
24.02.2009
2.11.2009
Koordinační výkres - plocha 2, 6, 7, 8
24.02.2009
2.11.2009
Koordinační výkres - plocha 5
24.02.2009
2.11.2009
Koordinační výkres - plocha 9
24.02.2009
2.11.2009
Koordinační výkres - legenda
24.02.2009
2.11.2009
Záměr obce Jivno - PC a monitor
04.02.2009
2.11.2009