Obec Jivno

u Českých Budějovic

Archiv úřední desky


Název dokumentu
dokument
vyvěšeno
sejmuto
Sdělení občanům - občanské průkazy, cestovní doklady:
23.10.2011
23.11.2011
Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace.
26.09.2011
23.10.2011
Oznámení o projednání prodeje, směny nebo darování pozemků v k.ú. Jivno
04.07.2011
26.9.2011
Zadání územního plánu obce Jivno
20.6.2011
26.9.2011
Oznámení návrhu zadání územního plánu obce Jivno
20.6.2011
26.9.2011
Závěrečný účet obce Jivno za rok 2010 a rozpočet na rok 2011.
23.03.2011
23.05.2011
Návrh rozpočtu obce Jivno na rok 2011
21.02.2011
23.03.2011
Oznámení o projednání prodeje, směny nebo darování pozemků v k.ú. Jivno
04.01.2011
25.1.2011