Obec Jivno

u Českých Budějovic

Archiv úřední desky


Název dokumentu
dokument
vyvěšeno
sejmuto
Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Jivno a místě a datu konání jeho projednání
16.12.2013
3.2.2014
ÚP Jivno - výkres základního členění
16.12.2013
3.2.2014
ÚP Jivno - hlavní výkres
16.12.2013
3.2.2014
ÚP Jivno - výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
16.12.2013
3.2.2014
ÚP Jivno - koordinační výkres
16.12.2013
3.2.2014
ÚP Jivno - výkres širších vztahů
16.12.2013
3.2.2014
ÚP Jivno - výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
16.12.2013
3.2.2014
ÚP Jivno- textová část
16.12.2013
3.2.2014
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
3.12.2013
3.2.2014
Dovolená na obecním úřadě v Jivně.
2.12.2013
16.12.2013
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 25.10.2013 a 26.10.2013
7.10.2013
3.12.2013
Volby do poslanecké snimovny Parlamentu České republiky - informace o počtu volebních okrsků
25.9.2013
3.12.2013
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - min. počet členů okrskové volební komise
25.9.2013
3.12.2013
Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Jivno a místě a datu konání jeho projednání
18.8.2013
3.12.2013
ÚP Jivno - výkres základního členění
18.8.2013
3.12.2013
ÚP Jivno - hlavní výkres
18.8.2013
3.12.2013
ÚP Jivno - výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
18.8.2013
3.12.2013
ÚP Jivno - koordinační výkres
18.8.2013
3.12.2013
ÚP Jivno - výkres širších vztahu
18.8.2013
3.12.2013
ÚP Jivno - výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
18.8.2013
3.12.2013
ÚP Jivno- textová část
18.8.2013
3.12.2013
Dovolená na obecním úřadě v Jivně.
24.07.2013
19.8.2013
Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace
23.4.2013
23.5.2013
Závěrečný účet obce Jivno za rok 2012
11.03.2013
23.4.2013
Výroční zpráva za rok 2012, obec Jivno
28.2.2013
23.4.2013
Návrh rozpočtu obce Jivno pro rok 2013
22.2.2013
23.4.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, ROZHODNUTÍ
11.2.2013
18.3.2013
Volby prezidenta ČR
8.1.2013
11.2.2013