Obec Jivno

u Českých Budějovic

Archiv úřední desky


Název dokumentu
dokument
vyvěšeno
sejmuto
Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic oddělení územního plánování
veřejná vyhláška
oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje JČK
23.12.2014
28.01.2015
Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic oddělení územního plánování
rozhodnutí vydané formou opatření obecné povahy
zrušení části ÚP Jivno
23.12.2014
28.01.2015
Zápis z 2. zastupitelstva obce Jivno
23.12.2014
26.01.2015
Projednání výsledků kontroly, provedené odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky a přijetí nápravných opatření
11.12.2014
11.1.2015
Oznámení o 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

8.12.2014
18.12.2014
2. zasedání zastupitelstva obce Jivno
5.12.2014
15.12.2014
Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
oddělení územního plánování
veřejná vyhláška
usnesení o zahájení přezkumného řízení
26.11.2014
16.12.2014
Oznámení záměru obce Jivno
24.11.2014
15.12.2014
Zápis z 1. zastupitelstva obce Jivno
24.11.2014
15.12.2014
Usnesení č.1/2014 až č.6/2014 zastupitelstva obce Jivno
14.11.2014
10.12.2014
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jivno
14.11.2014
10.12.2014
1. zasedání zastupitelstva obce Jivno
7.11.2014
17.11.2014
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Jivno
26.10.2014
04.11.2014
Dovolená na obecním úřadě v Jivně.
16.07.2014
26.10.2014
XXV. zasedání Zastupitelstva obce Jivno
7.7.2014
26.10.2014
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb. ...
27.6.2014
26.10.2014
Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic oddělení územního plánování
veřejná vyhláška
o zahájení řízení o 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace
9.6.2014
26.10.2014
XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Jivno
4.6.2014
7.7.2014
Prodej pozemku
4.6.2014
7.7.2014
Obecně závazná vyhláška č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3.6.2014
7.7.2014
Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku ze psů
3.6.2014
7.7.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
14.5.2014
7.7.2014
XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno
7.5.2014
7.7.2014
Závěrečný účet obce Jivno za rok 2013
15.4.2014
9.6.2014
Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno, konaného dne 31.3.2014
3.4.2014
14.5.2014
zápis z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno, konaného dne 31.3.2014
3.4.2014
14.5.2014
Výroční zpráva za rok 2013, obec Jivno
28.2.2014
31.3.2014
Návrh rozpočtu obce Jivno pro rok 2014
3.2.2014
17.3.2014