Obec Jivno

u Českých Budějovic

Archiv úřední desky


Název dokumentu
dokument
vyvěšeno
sejmuto
Zápis z 9. zastupitelstva obce Jivno
14.12.2015
04.01.2016
Obecně závazná vyhláška č.6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která ruší předchozí vyhlášku č. 3/2014
11.12.2015
04.01.2016
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, usnesení, veřejná vyhláška, výzva, vyjádření k odvolání - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno

07.12.2015
04.01.2016
Oznámení o 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

07.12.2015
17.12.2015
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, usnesení, veřejná vyhláška, pokračování řízení VTL plynovod Nové Vráto - Jivno

30.11.2015
16.12.2015
Rozpočet SO Lišovsko na rok 2016

30.11.2015
07.12.2015
9. zasedání zastupitelstva obce Jivno

28.11.2015
07.12.2015
Oznámení záměru obce Jivno
19.11.2015
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, usnesení, veřejná vyhláška, přerušení řízení VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
16.11.2015
02.12.2015
Zápis z 8. zastupitelstva obce Jivno
16.11.2015
02.12.2015
Oznámení o 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

02.11.2015
8. zasedání zastupitelstva obce Jivno
31.10.2015
Obecní úřad Jivno, veřejná vyhláška, rozhodnutí,veřejná účelová komunikace
29.09.2015
26.10.2015
Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic oddělení územního plánování
rozhodnutí vydané formou opatření obecné povahy
územní plán Jivno
25.09.2015
26.10.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice, Výzva podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

21.09.2015
20.02.2017
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, návrh výroku územního rozhodnutí, vrtaná studna a domovní ČOV
14.09.2015
26.10.2015
Oznámení o 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
14.09.2015
26.10.2015
Zápis ze 7. zastupitelstva obce Jivno
07.09.2015
Jihočeský kraj, veřejná vyhláška, rozhodnutí VTL plynovodu Nové Vráto - Jivno
31.08.2015
28.09.2015
7. zasedání zastupitelstva obce Jivno
21.08.2015
31.08.2015
Obecní úřad Jivno, veřejná vyhláška, rozhodnutí
19.08.2015
07.09.2015
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 17.8.2015 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
18.08.2015
Zápis ze 6. zastupitelstva obce Jivno
17.08.2015
Oznámení záměru obce Jivno
13.08.2015
31.08.2015
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, návrh výroku územního rozhodnutí, nástavba zemědělské stavby
06.08.2015
31.08.2015
6. zasedání zastupitelstva obce Jivno
30.07.2015
10.08.2015
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24.7.2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
24.07.2015
18.08.2015
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, rozhodnutí o umístění stavby
24.07.2015
18.08.2015
Ministerstvo životního prostředí, zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
20.07.2015
18.08.2015
Zápis z 5. zastupitelstva obce Jivno
15.06.2015
24.07.2015
Oznámení o 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
15.06.2015
27.07.2015
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Opatření obecné povahy č. 1/2015 - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropskéhoo
15.06.2015
27.07.2015
5. zasedání zastupitelstva obce Jivno
29.05.2015
08.06.2015
Zápis ze 4. zastupitelstva obce Jivno
25.05.2015
15.06.2015
Městský úřad v Lišově, Odbor územního plánování, výstavby a životního prostředí
Usnesení, zastavení řízení
25.05.2015
12.06.2015
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby
Oznámení o zahájení společného řízení
18.05.2015
15.6.2015
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad
Výzva, vyjádření k podanému odvolání
18.05.2015
15.06.2015
4. zasedání zastupitelstva obce Jivno
10.05.2015
18.05.2015
Oznámení záměrů obce Jivno
30.04.2015
18.05.2015
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, veřejná vyhláška, hromadný předpis daně z nemovitých věcí pro rok 2015
30.04.2015
15.06.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Jivno
30.04.2015
18.05.2015
Ministerstvo zemědělství, veřejná vyhláška, oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek, Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje
13.04.2015
18.05.2015
Oznámení o 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
13.04.2015
16.04.2015
Informace provozovatele vodohospodářských sítí pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy
30.03.2015
04.05.2015
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby
Rozhodnutí o udělení výjimky, územní rozhodnutí
23.03.2015
07.04.2015
Magistrát města České Budějovice
rozhodnutí nenařízení odstranění stavby
16.03.2015
31.03.2015
Zápis z 3. zastupitelstva obce Jivno
02.03.2015
23.03.2015
Obecně závazná vyhláška číslo 5/2015
23.02.2015
16.03.2015
Obecně závazná vyhláška číslo 4/2015
Informace občanům v vyhlášce č. 4/2015
23.02.2015
16.03.2015
Výroční zpráva za rok 2014, obec Jivno
23.02.2015
16.03.2015
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby
Oznámení o spojení řízení o povolení výjimky a územního řízení, zahájení společného řízení
16.02.2015
03.03.2015
3. zasedání zastupitelstva obce Jivno
14.02.2015
23.02.2015
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Opatření obecné povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
09.02.2015
02.03.2015
Návrh rozpočtu obce Jivno pro rok 2015
07.02.2015
Oznámení o 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
26.01.2015
16.02.2015