Obec Jivno

u Českých Budějovic

Archiv úřední desky


Název dokumentu
dokument
vyvěšeno
sejmuto
Zápis z 15. zastupitelstva obce Jivno
27.12.2016
09.01.2017
Obecně závazná vyhláška č.8/2016 Požární řád obce
19.12.2016
09.01.2017
Obecně závazná vyhláška č.7/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která ruší předchozí vyhlášku č. 6/2015
19.12.2016
09.01.2017
15. zasedání zastupitelstva obce Jivno
09.12.2016
19.12.2016
Oznámení o 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
05.12.2016
15.12.2016
Návrh rozpočtu obce Jivno pro rok 2017
02.12.2016
19.12.2016
Rozpočet SO Lišovsko na rok 2017
28.11.2016
19.12.2016
Oznámení o zasedání ustavujícího Zastupitelstva Jihočeského kraje
24.10.2016
03.11.2016
Zápis z 14. zastupitelstva obce Jivno
26.09.2016
10.10.2016
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, výzva vyjádření k podanému odvolání - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
26.09.2016
24.10.2016
Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje
21.09.2016
07.10.2016
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje
13.09.2016
07.10.2016
Oznámení o 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
12.09.2016
22.09.2016
14. zasedání zastupitelstva obce Jivno
09.09.2016
19.09.20016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Oznámení o výběrovém řízení číslo C/50/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Lišov
02.09.2016
24.10.2016
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, návrh výroku územního rozhodnutí, veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby domovní ČOV
02.09.2016
19.09.2016
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise obce Jivno pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje
27.08.2016
07.10.2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje
23.08.2016
07.10.2016
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, rozhodnutí nenařízení odstranění stavby- VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
21.08.2016
05.09.2016
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
08.08.2016
07.10.2016
Zápis z 13. zastupitelstva obce Jivno
08.08.2016
24.08.2016
13. zasedání zastupitelstva obce Jivno
22.07.2016
01.08.2016
Obecní úřad Jivno, Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
11.07.2016
27.07.2016
Zápis z 12. zastupitelstva obce Jivno
27.06.2016
12.07.2016
Oznámení o 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
15.06.2016
11.07.2016
12. zasedání zastupitelstva obce Jivno
09.06.2016
20.06.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Jivno
01.06.2016
20.06.2016
Ministerstvo životního prostředí, opatření obecné povahy, Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
30.05.2016
20.06.2016
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, seznámení s podklady rozhodnutí a výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí- VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
16.05.2016
09.06.2016
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, společný souhlas se stavbou: Novostavba RD, Změna stavby před dokončením
16.05.2016
09.06.2016
Oznámení o 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
11.05.2016
30.05.2016
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a sil. hospodářství, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
09.05.2016
30.05.2016
Zápis z 11. zastupitelstva obce Jivno
09.05.2016
30.05.2016
ČEVAK, a.s., kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2015 a dosažené skutečnosti za dané období
02.05.2016
30.05.2016
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, veřejná vyhláška, hromadný předpis daně z nemovitých věcí pro rok 2016
25.04.2016
30.05.2016
11. zasedání zastupitelstva obce Jivno
22.04.2016
02.05.2016
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavbního řádu a investic, oddělení územního plánování, Veřejná vyhláška, oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3
19.04.2016
19.05.2016
Statutární město České Budějovice, Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
11.04.2016
02.05.2016
Obecní úřad Jivno, Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
08.04.2016
22.04.2016
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a sil. hospodářství, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
08.04.2016
25.04.2016
Oznámení o 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
29.03.2016
30.05.2016
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, seznámení s podklady rozhodnutí a výzva účastníkům řízení - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
21.03.2016
11.04.2016
Krajský úřad Jihočeského kraje, Ekonomický odbor, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcí Lišovsko
15.03.2016
14.04.2016
Obecní úřad Jivno, Sdělení k ohlášení stavebních prací, Zpomalovací prahy Jivno
15.02.2016
03.03.2016
Oznámení o 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
15.02.2016
03.03.2016
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, veřejná vyhláška, rozhodnutí o odvolání - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
15.02.2016
03.03.2016
Zápis z 10. zastupitelstva obce Jivno
15.02.2016
03.03.2016
Směrnice obce Jivno č. 01/2016 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
09.02.2016
03.03.2016
Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic oddělení územního plánování
rozhodnutí vydané formou opatření obecné povahy
zrušení části ÚP Jivno
08.02.2016
03.03.2016
10. zasedání zastupitelstva obce Jivno
29.01.2016
08.02.2016
Návrh rozpočtu obce Jivno pro rok 2016
22.01.2016
08.02.2016
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Lišov
18.01.2016
15.02.2016
Ministerstvo zemědělství, veřejná vyhláška, oznámení o vydání opatření obecné povahy, Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje
18.01.2016
15.02.2016