Obec Jivno

u Českých Budějovic

Obec Jivno - úřední deska


Archiv úřední desky   .:zde:.


Název dokumentu
Dokument
Vyvěšeno
Sejmuto
Svaz obcí Lišovsko - zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2018
12.12.2018
Svaz obcí Lišovsko - Rozpočtové opatření č.9
12.12.2018
2. zasedání Zastupitelstva obce Jivno
06.12.2018
18.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
03.12.2018
Střednědobý rozpočtový výhled svazku obcí Lišovsko na období 2020 - 2023
03.12.2018
Rozpočtové opatření Obce Jivno č.12
03.12.2018
Návrh rozpočtu Obce Jivno na rok 2019
30.11.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Jivno pro rok 2019 - 2022
30.11.2018
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Jivno
27.11.2018
Návrh rozpočtu SO Lišovsko pro rok 2019
22.11.2018
Rozpočtové opatření č.08/2018 Svazku obcí Lišovsko
19.11.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 11/2018
12.11.2018
04.12.2018
1. zasedání Zastupitelstva obce Jivno
09.11.2018
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
06.11.2018
03.12.2018
Oznámení o 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
06.11.2018
19.11.2018
Obecní úřad Jivno, veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení změny č. 1 územního plánu Jivno a místě a datu konání jeho projednání
06.11.2018
Zápis z ustavujicího zasedání zastupitelstva obce Jivno
05.11.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 10/2018
29.10.2018
12.11.2018
Městský úřad v Lišově, odbor územního plánování, výstavby a životního prostředí, veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, stavba I/34 Lišov - Vranín
26.10.2018
Obecní úřad Jivno, řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ustanovení opatrovníka
24.10.2018
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Jivno
19.10.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 09/2018
15.10.2018
29.10.2018
Rozpočtové opatření č.07/2018 Svazku obcí Lišovsko
12.10.2018
19.11.2018
Městský úřad v Lišově, odbor územního plánování, výstavby a životního prostředí, veřejná vyhláška, Informování o podané žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby I/34 Lišov - Vranín
11.10.2018
22.10.2018
Oznámení o 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
08.10.2018
18.10.2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
07.10.2018
05.11.2018
Státní pozemkový úřad - Zveřejnění nepronajatého majetku
01.10.2018
05.11.2018
Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, výzva k vyjádření k podanému odvolání, veřejná vyhláška - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
01.10.2018
18.10.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 08/2018
01.10.2018
15.10.2018
Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek
18.09.2018
05.11.2018
Rozpočtové opatření č.06/2018 Svazku obcí Lišovsko
17.09.2018
12.10.2018
Zápis z 26. zastupitelstva obce Jivno
10.09.2018
01.10.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 07/2018
03.09.2018
01.10.2018
Obec Jivno, jmenování zapisovatele volební komise
20.08.2018
05.10.2018
Obec Jivno, stanovení počtu volebních okrsků
20.08.2018
05.10.2018
26. zasedání zastupitelstva obce Jivno
20.08.2018
03.09.2018
Obec Jivno, Oznámení záměru 04/2018
17.08.2018
03.09.2018
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, veřejná vyhláška, usnesení, přerušení řízení o nařízení odstranění stavby - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
16.08.2018
Rozpočtové opatření č.05/2018 Svazku obcí Lišovsko
13.08.2018
17.09.2018
Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly, veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy, ochranná pásma radiolokátoru Planá
06.08.2018
Obec Jivno, stanovení počtu členů volební komise
06.08.2018
05.10.2018
Rozpočtové opatření č.04/2018 Svazku obcí Lišovsko
16.07.2018
13.08.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 06/2018
16.07.2018
03.09.2018
Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Lišovsko za rok 2017
02.07.2018
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, veřejná vyhláška, rozhodnutí - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
18.06.2018
04.07.2018
Rozpočtové opatření č.03/2018 Svazku obcí Lišovsko
13.06.2018
16.07.2018
Zápis z 25. zastupitelstva obce Jivno
11.06.2018
Závěrečný účet obce Jivno za rok 2017
11.06.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 05/2018
11.06.2018
16.07.2018
Oznámení o 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
11.06.2018
02.07.2018
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Lišovsko za rok 2017
29.05.2018
03.12.2018
25. zasedání zastupitelstva obce Jivno
25.05.2018
05.06.2018
Obec Jivno, Oznámení záměru 03/2018
21.05.2018
05.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Jivno za rok 2017
21.05.2018
05.06.2018
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, oznámení o pokračování odvolacího řízení, výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
21.05.2018
06.06.2018
Rozpočtové opatření č.02/2018 Svazku obcí Lišovsko
14.05.2018
13.06.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 04/2018
14.05.2018
11.06.2018
Oznámení o 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
11.05.2018
21.05.2018
Porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
04.05.2018
30.07.2018
Finanční úřad, daň z nemovitých věcí za rok 2018
24.04.2018
Rozpočtové opatření č.01/2018 Svazku obcí Lišovsko
16.04.2018
14.05.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 03/2018
16.04.2018
14.05.2018
Oznámení o 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
26.03.2018
05.04.2018
Obecní úřad Jivno, veřejná vyhláška, Oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu Jivno v katastrálním území Jivno
19.03.2018
11.05.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 02/2018
13.03.2018
16.04.2018
Zápis z 24. zastupitelstva obce Jivno
12.03.2018
05.04.2018
Zápis z 23. zastupitelstva obce Jivno
05.03.2018
05.04.2018
24. zasedání zastupitelstva obce Jivno
28.02.2018
12.03.2018
Obec Jivno, Oznámení záměru 02/2018
19.02.2018
12.03.2018
23. zasedání zastupitelstva obce Jivno
15.02.2018
26.02.2018
Oznámení o 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
12.02.2018
26.02.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 01/2018
09.02.2018
16.04.2018
Obec Jivno, Oznámení záměru 01/2018
05.02.2018
26.02.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 11/2017
18.01.2018
09.02.2018
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018
15.01.2018
26.02.2018
Schválený rozpočet Svazku obcí Lišovsko na rok 2018
15.01.2018
Zápis z 22. zastupitelstva obce Jivno
22.12.2017
15.01.2018
Obecně závazná vyhláška č.10/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která ruší předchozí vyhlášku č. 7/2016
19.12.2017
15.01.2018
Schválený rozpočet Obce Jivno na rok 2018
18.12.2017
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 10/2017
18.12.2017
21.01.2018
22. zasedání zastupitelstva obce Jivno
08.12.2017
18.12.2017
Oznámení o 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
04.12.2017
14.12.2017
Návrh rozpočtu obce Jivno pro rok 2018
02.12.2017
18.12.2017
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 09/2017
30.11.2017
21.01.2018
Návrh rozpočtu Svazku obcí Lišovsko
29.11.2017
15.01.2018
Obec Jivno, jmenování zapisovatele volební komise
27.11.2017
12.02.2018
Obec Jivno, stanovení počtu volebních okrsků
27.11.2017
12.02.2018
Obec Jivno, stanovení počtu členů volební komise
13.11.2017
12.02.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 08/2017
13.11.2017
04.12.2017
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, Zpracování těžeb nahodilých do 31.3.2018
09.11.2017
11.12.2017
Zápis z 21. zastupitelstva obce Jivno
30.10.2017
26.02.2018
Oznámení o 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
23.10.2017
02.11.2017
Statutární město České Budějovice, nařízení č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
16.10.2017
18.12.2017
E.ON Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
16.10.2017
20.11.2017
21. zasedání zastupitelstva obce Jivno
15.10.2017
23.10.2017
Obec Jivno, Smlouva o poskytování veřejných služeb
09.10.2017
13.11.2017
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 07/2017
09.10.2017
04.12.2017
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Veřejná vyhláška, Rozhodnutí stavební povolení, autobusová zastávka Jivno
02.10.2017
06.11.2017
Zápis z 20. zastupitelstva obce Jivno
25.09.2017
26.02.2018
Obecně závazná vyhláška č.9/2017 O nočním klidu
25.09.2017
16.10.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice, Výzva podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
25.09.2017
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy, Zastavení těžeb jiných než nahodilých
18.09.2017
18.10.2017
Oznámení o 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
11.09.2017
25.09.2017
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 06/2017
06.09.2017
04.12.2017
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 05/2017
06.09.2017
04.12.2017
20. zasedání zastupitelstva obce Jivno
04.09.2017
18.09.2017
Obec Jivno, jmenování zapisovatele volební komise
04.09.2017
21.10.2017
Obec Jivno, stanovení počtu volebních okrsků
04.09.2017
21.10.2017
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby Kabel NN směr vodárna
21.08.2017
25.09.2017
Obec Jivno, stanovení počtu členů volební komise
20.08.2017
21.10.2017
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou, autobusová zastávka Jivno
28.07.2017
14.08.2017
Obecní úřad Jivno, Veřejná vyhláška, Oznámení o vystavení návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Jivno v katastrálním území Jivno
24.07.2017
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení
17.07.2017
07.08.2017
Zápis z 19. zastupitelstva obce Jivno
17.07.2017
26.02.2018
19. zasedání zastupitelstva obce Jivno
30.06.2017
10.07.2017
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a sil. hospodářství, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
13.06.2017
Oznámení o 7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
13.06.2017
10.07.2017
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 04/2017
12.06.2017
04.12.2017
Obec Jivno, Oznámení záměru 05/2017
05.06.2017
10.07.2017
Zápis z 18. zastupitelstva obce Jivno
05.06.2017
26.02.2018
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 03/2017
30.05.2017
04.12.2017
Schválený závěrečný účet obce Jivno za rok 2016
30.05.2017
21.05.2018
18. zasedání zastupitelstva obce Jivno
22.05.2017
30.05.2017
Obecní úřad Jivno, Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
15.05.2017
16.06.2017
Rozpočtové opatření č.02/2017 Svazku obcí Lišovsko
15.05.2017
16.04.2018
Obec Jivno, výzva k předložení nabídky k zakázce malého rozsahu: Zpracování změny č.1 územního plánu Jivno
07.05.2017
05.06.2017
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 02/2017
07.05.2017
04.12.2017
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 01/2017
07.05.2017
04.12.2017
Zápis z 17. zastupitelstva obce Jivno
07.05.2017
05.06.2017
Rozpočtový výhled Svazku obcí Lišovsko
02.05.2017
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Jivno
02.05.2017
Oznámení o 6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
02.05.2017
22.05.2017
Schválený rozpočet Obce Jivno na rok 2017
24.04.2017
18.12.2017
Finanční úřad, daň z nemovitých věcí za rok 2017
24.04.2017
30.05.2017
Krajský úřad Jihočeského kraje, Ekonomický odbor, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Lišovsko
24.04.2017
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a sil. hospodářství, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
18.04.2017
08.05.2017
Oznámení o 5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
18.04.2017
27.04.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Oznámení o výběrovém řízení s aukcí číslo C/10/2017 na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Lišov
14.04.2017
16.07.2017
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, rozhodnutí,silnice Lišov - Vranín
14.04.2017
02.05.2017
17. zasedání zastupitelstva obce Jivno
14.04.2017
02.05.2017
Obec Jivno, Oznámení záměru 04/2017
14.04.2017
02.05.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Jivno
14.04.2017
02.05.2017
Obec Jivno, Rozpočtové opatření č. 01/2017
14.04.2017
02.05.2017
Miloš Čermák, žaloba proti rozhodnutí ze dne 13. 1. 2017, č.j.KUJCK 1178/2017
27.03.2017
17.04.2017
Roman Davídek, žaloba proti rozhodnutí ze dne 13. 1. 2017, č.j.KUJCK 1178/2017
27.03.2017
17.04.2017
Ing. Miroslav Čermák, žaloba proti rozhodnutí ze dne 13. 1. 2017, č.j.KUJCK 1178/2017
27.03.2017
17.04.2017
Zápis z 16. zastupitelstva obce Jivno
20.03.2017
10.04.2017
Oznámení o 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
13.03.2017
27.03.2017
Státní veterinární správa, zrušení mimořádných veterinárních opatření - ptačí chřipka
13.03.2017
10.04.2017
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, posuzování vlivu na životní prostředí, zahájení zjišťovacíh zřízení
06.03.2017
10.04.2017
Státní veterinární správa, úprava nařízení mimořádných veterinárních opatření - ptačí chřipka
06.03.2017
10.04.2017
16. zasedání zastupitelstva obce Jivno
03.03.2017
13.03.2017
Obec Jivno, Oznámení záměru 03/2017
22.02.2017
13.03.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice, Výzva podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
20.02.2017
25.09.2017
Oznámení o 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
13.02.2017
20.02.2017
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, Veřejná vyhláška, opravné usnesení - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
13.02.2017
06.03.2017
Obec Jivno, Oznámení záměru 02/2017
06.02.2017
13.03.2017
Státní veterinární správa, nařízení mimořádných veterinárních opatření - ptačí chřipka
01.02.2017
06.03.2017
Obec Jivno, Oznámení záměru 01/2017
26.01.2017
13.03.2017
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, Veřejná vyhláška, rozhodnutí - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno
16.01.2017
08.02.2017
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017
03.01.2017
06.03.2017

Aktuality

22/10/2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.:zde:.

08/10/2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.:zde:.

11/06/2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.:zde:.

04/06/2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.:zde:.
a .:zde:.

04/04/2018
Víkendová otevírací doba ve sběrném dvoře.:zde:.

více..


Obecní doprava

11/10/2018
Aktuální zastávkové jízdní řády.:Jivno:.
.:Rudolfov:.

Obecní úřad Jivno 2018