Obec Jivno

u Českých Budějovic

Znak a prapor obce Jivno

.............................................................................................................


Jak to všechno začalo

Po žehnání hasičského praporu v roce 2013 vznikla otázka „Proč obec nemá také symboly obce?“ Obecní zastupitelstvo tuto otázku zvážilo, projednalo a následně schválilo vyhotovení znaku a praporu. Zadalo tuto práci firmě Heraldická tvorba, která zpracovala návrhy. Autorem návrhů je Mgr. Jan Tejkal.


Podle platné právní úpravy mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, to znamená znakem a vlajkou (praporem). Pokud obec nemá historický, řádně udělený, či tzv. vydržený znak či vlajku, má právo požádat prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o udělení symbolů.


Při vytváření nových obecních symbolů je přitom nutno dbát především více či méně pevně stanovených zásad heraldické a vexilologické disciplíny a dále respektovat těsný významový vztah znaku a vlajky obce k lokalitě, jíž mají reprezentovat.

Vlajka (prapor) obce by měla odpovídat podobě či symbolice obecního znaku.


Na základě získaných informací bylo v září 2013 zpracováno panem Tejkalem 15 variant popisů znaku a vlajky obce. K těmto návrhům bylo přiloženo vyjádření PhDr. Karla Müllera, ředitele Zemského archivu v Opavě, člena podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a garanta správnosti návrhů. PhDr. Karel Müller ve svém vyjádření uvádí, že všechny návrhy zpracované Mgr. Janem Tejkalem odpovídají zásadám heraldické a vexilologické tvorby a mohou být předloženy podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS Parlamentu ČR k projednání.


Dne 4. listopadu 2013 vybralo a schválilo zastupitelstvo obce jeden z těchto návrhů. Dále pokračovalo schvalovací řízení na příslušných místech. Dne 2. dubna 2014 doporučil podvýbor pro heraldiku a vexilologii vedený předsedou Mgr. Vítězslavem Jandákem navrhované symboly k udělení. Na základě toho bylo dne 18. dubna 2014 vydáno Rozhodnutí č. 17 předsedy Poslanecké sněmovny o udělení znaku a vlajky naší obci.


Obecní znak

Vzhledem k tomu, že obec nemá žádné staré předheraldické obrazové znamení obce byl znak vytvořen prostřednictvím kombinace znakových figur vyjadřující relevantní motivy obce - to znamená symboly vyjadřující název obce. Konkrétně se jednalo o tyto znakové figury:


1. Obecné figury jívových větví s listy – představují tzv. mluvící znamení připomínající název obce vyjadřující tzv. jivné místo, neboli místo porostlé jívami.


2. Heraldická figura tzv. vlnkovitého břevna v počtu jednoho či dvou břemen, tj. vizuálně vodorovný pruh s vlnkami – je tzv. atributem sv. Vojtěcha, patrona jivenské návesní kaple z roku 1876. Současně se jedná o figuru připomínající rybník Mrhal (a také další vodní plochy v okolí obce), jakožto významný geografický a historický prvek na území obce.


3. Obecná figura berly upřesňuje a zdůrazňuje odkaz patrona kaple, sv. Vojtěcha.


4. Obecné figury pěti cihel – volně se dotýkajících, nebo seřazených pod sebou – nebo různé modifikace vyjádření cihlové zdi pomocí obecné figury zdi, nebo heroldské figury tzv. kvádrované pravé strany znakového štítu symbolizují historickou tradici cihlářské výroby na území obce.


Schválený znak obce:

V zeleném štítě děleném zvýšeným stříbrným vlnkovitým břevnem nahoře pět (3, 2) zlatých volných rohy se dotýkajících cihel, dole vyniká zlatá berla mezi dvěma dole zkříženými prohnutými stříbrnými jívovými větvemi.
Schválená vlajka obce

List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, oboustranně vlnkovitý bílý a zelený, v poměru 2 : 1 : 7. V horním pruhu pět (3, 2) volných rohy se dotýkajících žlutých cihel. Z dolního okraje listu vyniká žlutá berla závitem k žerďovému okraji listu mezi dvěma dole zkříženými prohnutými bílými jívovými větvemi. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.


Aktuality

22/10/2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.:zde:.

08/10/2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.:zde:.

11/06/2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.:zde:.

04/06/2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.:zde:.
a .:zde:.

04/04/2018
Víkendová otevírací doba ve sběrném dvoře.:zde:.

více..


Obecní doprava

11/10/2018
Aktuální zastávkové jízdní řády.:Jivno:.
.:Rudolfov:.

Obecní úřad Jivno 2018